Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Điều khoản và dịch vụ

Từ khóa

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1 PHẠM VI


Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho tất cả các lần mua hàng mà bạn gửi đến ("Khách hàng") đối với bất kỳ thiết bị INPPHCM hoặc ứng dụng INPPHCM nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, (ii) Phần mềm INPPHCM, bao gồm các chương trình nội dung và nội dung được cung cấp bởi INPPHCM và tất cả các phần mềm có thể tải về trên Internet ("Phần mềm") và (iii) Phần mềm, các dịch vụ do INPPHCM cung cấp theo từng thời điểm ("Dịch vụ").

2 ĐƠN ĐẶT HÀNG

Bất kỳ đơn đặt hàng nào đã gửi đều phải được chấp nhận bởi INPPHCM. Chỉ khi được INPPHCM chấp nhận bằng cách xác nhận đơn hàng thì hợp đồng mới được ký kết. Leapfrog có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng.

3. GIÁ, THANH TOÁN

Giá được nêu trên trang web không bao gồm VAT, thuế bán và sử dụng của tiểu bang và địa phương. Khách Hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ thuế bán và sử dụng nào của tiểu bang và địa phương, và bất kỳ khoản thuế và khoản thu khác của chính phủ, nếu có, liên quan đến đơn đặt hàng. Phí vận chuyển và xử lý (nếu có) sẽ được áp dụng.

4. GIAO VÀ RỦI RO MẤT MÁT

INPPHCM sẽ cố gắng phân phối hoặc kích hoạt Sản phẩm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đơn đặt hàng. Nếu nhiều Sản phẩm được đặt hàng, INPPHCM có quyền phân phối hoặc kích hoạt mỗi Sản phẩm riêng biệt. Sản phẩm sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng hoặc sở hữu của khách hàng, hoặc điện tử.

Nguy cơ mất mát hoặc thiệt hại cho Sản phẩm sẽ được chuyển đến Khách hàng tại thời điểm Sản phẩm rời khỏi nhà kho Leapfrog. Nếu khách hàng từ chối hoặc bỏ qua việc giao sản phẩm, INPPHCM có quyền tính phí Khách hàng lên đến giá trị đơn đặt hàng đầy đủ. Trong trường hợp sản phẩm sai được giao, nó sẽ được trả lại cho INPPHCM với chi phí INPPHCM.

5. CHÍNH SÁCH RETURN


Nếu khách hàng chọn trả lại bất kỳ Phần cứng, Khách hàng phải liên hệ với INPPHCM trong suốt mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được qua email thông qua email để lấy số Giấy phép về Vật liệu Trả lại và hoàn trả Phần cứng trong bao bì ban đầu của nó, không phải tất cả các lợi ích , quyền sở hữu, hoặc yêu cầu khác theo địa chỉ được cung cấp bởi INPPHCM.

INPPHCM sẽ không phát hành bất kỳ khoản hoàn lại nào theo yêu cầu được thực hiện hơn mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được món hàng. INPPHCM sẽ chỉ chấp nhận trả lại cho các mặt hàng mua trực tiếp từ cửa hàng INPPHCM chứ không phải trên bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua người bán lại. Trong khi tiếp nhận hàng hoá tại nhà kho INPPHCM sẽ thực hiện kiểm tra hàng hoá. Nếu hàng bị đóng gói không tốt (nghĩa là bao bì trông giống như thiệt hại cho sản phẩm có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển), hàng hoá bị thay đổi hoặc sai số tiền được vận chuyển, INPPHCM giữ quyền từ chối lô hàng. Tất cả các chi phí vận chuyển liên quan đến hoàn phí đều do Khách hàng chịu.

Nếu món hàng chưa được mở, INPPHCM sẽ hoàn trả lại giá mua đã thực trả trừ đi phí vận chuyển và đóng lại tối đa 60 ngày sau khi nhận hàng tại kho của INPPHCM. Phí gia hạn lên đến 20% tổng giá trị hóa đơn và sẽ được xác định theo quyết định của INPPHCM sau khi nhận hàng hoá.

Nếu món hàng đã được mở và / hoặc thay đổi, INPPHCM sẽ tính lệ phí lên đến số tiền đặt hàng đầy đủ ngoài phí vận chuyển và xử lý để lấy sản phẩm đến nhà kho INPPHCM. INPPHCM sẽ không hoàn lại tiền cho các sản phẩm đã bị thay đổi, sử dụng hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả các doanh số bán sản phẩm được bán như Refurbished đều là cuối cùng và không thể trả lại, hoàn trả hoặc thay đổi bằng bất cứ cách nào.

6. CẤP PHÉP, BẢN QUYỀN VÀ BẢO MẬT


Theo các Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng được cấp phép sao chép để cài đặt và thực hiện Phần mềm, Dịch vụ và / hoặc dữ liệu, thông tin, chức năng hoặc nội dung khác ("Nội dung") cung cấp cho Khách hàng như một phần của Phần cứng hoặc thông qua để sử dụng cá nhân và cá nhân theo các điều khoản được nêu trong

Điều 6 ("Giấy phép"). Khách hàng có thể cài đặt và sử dụng Phần mềm, Dịch vụ và Nội dung trên một thiết bị máy tính bất kỳ lúc nào và chỉ kết hợp với một Sản phẩm. Khách hàng không được trực tiếp hay gián tiếp cung cấp Phần mềm, Dịch vụ hoặc Nội dung cho người khác sử dụng của mình hay người khác.

Giấy phép này không độc quyền và không được chuyển nhượng, có nghĩa là INPPHCM được phép tự do cấp phép cho Phần mềm, Dịch vụ và Nội dung cho khách hàng khác và quyền của Khách hàng sử dụng Phần mềm, Dịch vụ và Nội dung không thể chuyển giao cho người khác hoặc một phần khác Phần cứng. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ quyền được nâng cấp, cập nhật hoặc bổ sung cho Phần mềm, Dịch vụ hoặc Nội dung trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu nâng cấp, cập nhật hoặc bổ sung Phần mềm, Dịch vụ hoặc Nội dung thì việc sử dụng các nâng cấp, cập nhật hoặc bổ sung đó sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

INPPHCM có quyền, có hoặc không có thông báo, chấm dứt cập nhật, nâng cấp và bổ sung các dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng hoặc

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Bài liên quan


EmoticonEmoticon